Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Bär Bar Oy
Y-tunnus: 2852885-1
osoite: Kapteeninkatu 7 B, 00140 Helsinki
kotipaikka: Helsinki
p. 041 501 0229
sähköposti: berryme (at) barbar.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Petri Vilpponen
osoite: Kapteeninkatu 7 B, 00140 Helsinki
p. 041 501 0229
sähköposti: petri.vilpponen (at) barbar.fi

Henkilörekisterin nimi

Bär Bar Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on hoitaa asiakassuhteita sekä yhteydenottoja. Tarkoituksena on käyttää niitä myös markkinointitarkoituksiin, suoramarkkinointiin, sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelin, sähköposti, sekä tiedot asiakkaan tilaamista palveluista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:

  • Asiakkaan yksittäisten tilausten yhteydessä asiakkaan antamat tiedot
  • Asiakkaan täyttämän, barbar.fi -osoitteessa sijaitsevaan lomakkeeseen antamat tiedot

Henkilötietojen luovuttaminen

Bär Bar ei luovuta tietoja säännöllisesti kolmansille osapuolille, eikä luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Bär Bar Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. käyttäjätunnuksen sekä salasanan vaatiminen tietoihin pääsemiseksi.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaisesti oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.